התאמת דרכי היבחנות

התאמות בדרכי היבחנות  בבחינות הבגרות  
בחוזר מנכ"ל בנושא בחינות הבגרות מדצמבר, 2003 פורסמו רשימת ההתאמות בשלוש רמות. בכל רמה פורסמה טבלה שכללה את סוג ההתאמה, ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה וההליך הנדרש.
 
במפגשים של צוות ליקויי למידה בשנת 2006-2007 דנו בהתאמות השונות לבחינות הבגרות. בהמשך מוצג סיכום של הדיון  התקיים הכולל – הבהרות לגבי מהות ההתאמות השונות וליקויי למידה המהווים סיבה להמלצה להתאמות השונות. 
 
שלושת העמודות הימיניות בטבלה הינן זהות למופיע בחוזר מנכ"ל. שתי העמודות השמאליות הינן תוספות שעלו בדיון בצוות ליקויי למידה. התוספות המוצגות במסמך זה הינן הבהרות שמשרתות את הפסיכולוגים ואינן מהוות תחליף לכתוב בחוזר מנכ"ל. כל מי שנעזר במסמך עושה זאת מתוך שיקול דעת מקצועי עצמאי. 
 
הערות – חשוב לבדוק את יעילותן של התאמות ברמה 1 ו-2 לפני המלצה על התאמות ברמה 3.
(לטבלות הרמות לחץ כאן)

התאמות במתמטיקה
משמעות מבחן מותאם במתמטיקה (מתוך פרסום של המפמ"ר בתחום) –
שאלון 001 ו-002 – על התלמיד לצבור ניקוד השווה ל-3 שאלות מלאות (במקום ל-4).
שאלון 003 ו-004 – התלמיד יענה על שלוש שאלות ללא הגבלה. בשאלה בחקירת פונקציה לא יידרש לשרטט את גרף הפונקציה כחלק מהפתרון.
שאלון 005 – התלמיד יענה על שלוש שאלות. (התלמיד רשאי לבחור שאלה אחת בהסתברות ושאלה אחרת בחשיבה הסתברותית).
שאלון 006 ו-007 – התלמיד יענה על שלוש שאלות ללא הגבלה ולא יידרש לשרטט את גרף הפונקציה בחקירת פונקציה.
 
התאמות באנגלית
כדי למליץ על התאמות באנגלית בבחינות הבגרות חייבת להיות לתלמיד רמת ידע מינימלית בתחום. במידה ואין רמת ידע מינימלית אין אפשרות להמליץ על התאמות בבחינות הבגרות. ניתן להמליץ על התאמות בדרכי למידה. ההתאמות "שעתוק" ו"הכתבה  לבוחן ניטרלי" בוטלו בשנה שעברה. במקום התאמות אלה מומלצת התאמה של "הקלטת תשובות לקלטת".  במקרים חריגים ביותר בהן קיימת סיבה מהותית המונעת מתלמיד להשתמש ברשמקול אפשר לפנות למפמ"ר אנגלית, לקבלת אישור מיוחד להתאמה זו. בגלל קשיי תפעול של התלמידים, אין לאשר בו זמנית את שתי ההתאמות הבאות: "השמעת שאלון מקלטת" ו"הקלטת תשובות לקלטת", ובמקום "השמעת שאלון מקלטת" יש להמליץ על "הקראה על ידי בוחן נטרלי". 
משמעות מבחן מותאם באנגלית (מתוך פרסום של המפמ"ר בתחום) –
יחידה 1 – יורד קטע אחד בהבנת הנקרא או קטע אחד בהבנת הנשמע, עם הניקוד הנמוך יותר.
השלמה ל-3 יחידות- יורד קטע בהבנת הנקרא או קלוז רב-ברירה או משימת כתיבה.
4 יחידות – יורד קטע בהבנת הנקרא או קטע בהבנת הנשמע או קלוז רב-ברירה או משימת הכתיבה.
5 יחידות – יורד קטע בהבנת הנקרא או קטע בהבנת הנשמע או קלוז או משימת כתיבה אחת.

משמעות מבחן בעל פה באנגלית (מתוך פרסום של המפמ"ר בתחום) –
5 יחידות לימוד – הבנת הנקרא – מהקטע הארוך מקריאים רק 5 פסקאות והנבחן עונה רק על חלק מהשאלות. בקטע הקצר ועונה רק על 3 שאלות. מטלת כתיבה – בוחר נושא אחד.

4 יחידות לימוד – הבנת הנקרא – מהקטע הארוך מקריאים רק 3 פסקאות והנבחן עונה רק על חלק מהשאלות. הבנת הנקרא – מקריאים רק קטע אחד קצר והנבחן עונה על 4 שאלות. מטלת כתיבה אחת באורך של 70-80 מילים.

השלמה מיחידה לשלוש – הבנת הנקרא – מקריאים הכל חוץ מפסקה אחת והנבחן עונה על פחות שאלות. הבנת הנקרא – הנבחן נדרש לענות רק על קטע ה'מודעה' ועל חלק מהשאלות. מטלת כתיבה – חלק ממנה בעל פה או לכתוב ולהקריא לבוחן.

יחידה אחת – הבנת הנקרא – הנבחן עונה על הכל חוץ מחצי שאלה. במטלת ה'מודעה' להקריא לנבחן 3 מתוך 4 סעיפים והוא עונה על רק על חלק מהשאלות.