אבחונים פסיכודידקטיים

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון הכולל הערכה פסיכולוגית וכן והערכת תחומי למידה. במרכיב הפסיכולוגי נבדקת היכולת האינטילקטואלית (מנת משכל- וכן חלקים רגשיים הקשורים ללמידה. במרכיב הדידקטי נבדקים תחומי קשב וריכוז, לקויות למידה, זיכרון, תפקודי למידה כמו קריאה, כתיבה והבנה, חשבון ואנגלית).
 
האבחון הפסיכודידקטי מאפשר שלילה או אישוש של החשד לקיומה של  לקות למידה (דיסלקסיה; קשיי קריאה, דיסגרפיה; קשיי כתיבה, דיסקלקוליה; קשיים בתחום החשבוני, קשיים בתפקודי הקשב והריכוז ועוד) וכן מאפשר בניית תוכנית התערבות הכוללת התאמות במבחנים ובלמידה.
 
לאיזה גילאים מתאים האבחון?
האבחון נערך לתלמידי יסודי, חטיבות ביניים ותיכון..
 
למי מיועד האבחון הפסיכודידקטי?
ההפניה לאבחון פסיכודידקטי נעשית במקרים רבים שבהם התלמיד נתקל בקשיים שונים ומתמשכים בלמידה או שישנם פערים מובהקים בין התחומים וכישורי הלמידה. למשל: איטיות וצורך בזמן במבחנים, או פער לטובת הבעה בעל פה לעומת הבעה בכתב, או פער לטובת הבנת הנשמע לעומת הבנת הנקרא (בעברית ו/או באנגלית). תהליך האבחון נערך כדי לאמת או לשלול את החשד למקור הקשיים.
אבחון פסיכודידקטי – סיבות אפשריות לפניה לאבחון פסיכודידקטי:

במידה והתלמיד זקוק להתאמות והקלות במבחנים לשם מימוש הפוטנציאל- כמו למשל: תוספת זמן, מילונית באנגלית, התעלמות משגיאות כתיב, הקראה, מבחנים בעל פה, מבחנים מותאמים, פטור מלימודי ערבית, שימוש בלפטופ ועוד.

במידה ומעורבים גורמים רגשיים בולטים בקשיים של התלמיד או לקויות למידה (כמו: קשיי קשב וריכוז ADHD), יש מקום לערוך הערכה פסיכודידקטית משום שזו מתייחסת גם לתחום הרגשי-התנהגותי וגם לפן הלימודי.     

במידה וקיימת שאלה לגבי יכולת ההבנה או האינטליגנציה של הילד.

  • במידה וישנה שאלה לגבי המסגרת החינוכית המומלצת, ניתן להיעזר באבחון פסיכודידקטי כדי לענות על כך (כיתה רגילה, כיתה מכילה, חינוך מיוחד).
  • במידה ולא ניתן לבצע רק אבחון דידקטי בשל צורך להתאים בצורה משמעותית את הבחינה (למשל כשיש צורך לשינוי מהות המבחן או לבצע מבחן בעל-פה, מבחנים מותאמים והמלצות ברמה 3), יש לערוך אבחון פסיכודידקטי.
  1. מבחנים מותאמים (חומר מצומצם).
  2. מבחנים בעל פה (במקום בקריאה וכתיבה).
  3. מבחן מתוקשב בבגרות באנגלית (מבחן עם השמעה והקלדה במחשב).
בנוסף, האבחון הפסיכודידקטי המורחב כולל:
 
  1. אבחון דידקטי במתמטיקה – מטרת האבחון היא בדיקה של לקות בסיסית בתחום המתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה חשבונית, יכולות הערכת כמות, תפיסת מושג השבר, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, כמצופה לגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.
  2. אבחון דידקטי באנגלית – מטרת האבחון לבדוק את רמת הידע באנגלית ביחס למצופה מבני הגיל וכן לבחון את השלכות של לקות הלמידה על לימוד אנגלית. האבחון מיועד לרוב לתלמידים שמתקשים בלימודי השפה האנגלית. אבחון זה בודק את אוצר המילים, וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והבנת הנשמע, והכתיבה באנגלית, וכן את התחביר והדקדוק אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.
 
*מומלץ לבצע הרחבות דידקטיות בתחום החשבון ובתחום האנגלית החל מכיתה ז' והילך.
 
אבחונים פסיכודידקטיים – מי מוסמך לאבחן?
האבחון יכול להיעשות רק על ידי גורם מקצועי מורשה:
  • פסיכולוג מומחה, שעבר הכשרה מיוחדת בתחום האבחון הדידקטי. (אני כפסיכולוג מומחה, בעל ההכשרה הנדרשת בחוק ועל פי נהלי משרד החינוך ומשרד הבריאות).
  • פסיכולוג שזו אינה מומחיותו ולכן האבחון נעשה יחד עם מאבחן דידקטי כאשר כל אחד עורך את המבחנים מתחומו ועיבוד התוצאות והסקת המסקנות נעשים תוך שיתוף פעולה. עדיין- על הדוח הסופי חייב להיות חתום פסיכולוג שהוא מומחה.

*ניתן לבדוק את רישומו ומעמדו של הפסיכולוג המאבחן באמצעות כניסה ל"פנקס הפסיכולוגים" באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 
אבחונים פסיכודידקטיים – חשוב לזכור!!!
מעמדו של דוח פסיכולוגי ודוח פסיכודידקטי הינו כמעמדה של "רשומה רפואית" ולכן המידע שבו חסוי  ומועבר אך ורק להורים (במידה וההורים רוצים הם יכולים להעביר את הדוח לגורמים נוספים כגון צוות בית הספר).
 
על פי הנחיות משרד הבריאות בהסמכתו של פסיכולוג חינוכי מומחה לקבוע גם אפיון של הפרעת קשב וריכוז- ADHD  על סמך האבחון הפסיכולוגי-דידקטי.
 
המלצות שניתנות בדוח האבחון הפסיכודידקטי ונמצאות ברמה 3 (כמו: בחינת בגרות בעל פה או מבחנים מותאמים) תלויים אישור של ועדת התאמות מחוזית של משרד החינוך. על פי הנחיות משרד החינוך אבחון פסיכודידקטי תקף מכיתה ז' ועד גיל 25.
 
כל האבחונים וההמלצות שניתנות באבחונים של הפסיכולוג המומחה, מר שמעון נסים, תקפים ומוכרים על ידי משרד החינוך.