ליקוי למידה – מסגרת לימודית

קווים לחשיבה לגבי מסגרת לימודית לתלמידים עם לקויות למידה