התאמות למבחנים

הישגים לימודיים ודימוי עצמי-
תאוריות פסיכולוגיות מתארות את קבוצת השווים, אותם תלמידים באותה קבוצת גיל, הילדים בכיתה, כקבוצת השוואה וכמדד חשוב לדימוי העצמי.


למעשה, אנו מבצעים השוואה חברתית לבני גילנו כחלק מהבנת העצמי שלנו בכל גיל אך בגילאי היסודי חשיבות מדד זה גבוהה מאוד.

בגילאי הגן, למשל,  ההשוואה מתבססת על יצירת כישורים של דיבור, יכולות מוטוריות, יכולות חברתיות ויכולות קשב. עם המעבר לבית הספר נכנס מדד חשוב ומשמעותי והינו ציוני התלמיד.

מערכת החינוך רואה בציוני התלמיד מדד אובייקטיבי ליכולותיו הלימודיים. עם זאת, הדרך שבה מפיקים את הציון אינה נותנת מענה לכלל התלמידים. מחקרים מראים כי ישנם תלמידים נבונים מאוד ואינטליגנטיים עם קושי גראפומוטורי שמתבטא בקשיי כתיבה, כך שלמרות הידע שלהם, אינם מצליחים להתבטא בכתב במבחנים. תלמידים אלו עשויים להשיג ציונים גבוהים יותר אם יאפשרו להם להיבחן בעל פה.

עוד נמצא כי תלמידים מסוימים פועלים בקצב איטי ביחס למצופה כך שאינם מספיקים לסיים את המבחן בזמן או אפילו מתקשים להעתיק מהלוח את החומר שהמורה כותבת בשיעור. תלמדים בדוגמא זו יפיקו מתוספת זמן במבחנים ובכיתה.

חווית אלו של אי הצלחה במבחנים ואיטיות עשויות להפוך לאורך זמן לפגיעה בדימוי העצמי.
תלמידים מדווחים כי חשים שונים, לא מספיק חכמים וכמתקשים בגלל קשיים אלו. הרגשה זו מובילה לפגיעה בביטחון העצמי ולתפיסה עצמית של תלמיד מתקשה.

קיימת הבנה מצד משרד החינוך לצרכים אלו של אותם תלמידים וישנה חשיבות לאבחון מוקדם של הקשיים על מנת לאפשר התאמות בלמידה ובמבחנים.

למעשה, גם מערכת החינוך מעוניינת בתלמידים עם חדוות למידה, כאלו שבעלי תחושת מסוגלות וכאלו שבעלי דימוי עצמי גבוה. לצורך כך משרד החינוך מעמיד לרשות התלמידים עזרה פרטנית (שעות שילוב) בבית הספר שעושיה להיות ממוקדת בהיבט רגשי (טיפול באומנות, טיפול בבעלי חיים וכו) או בהיבט לימודי (הוראה מתקנת).

על מנת לקבל סיוע זה על התלמיד להמציא אבחון פסיכולוגי או אבחון פסיכודידקטי שנערך על ידי פסיכולוג מומחה ובו ניתנות המלצות לסיוע של שעות שילוב.

את הדוח של הפסיכולוג מוסרים ליועצת בית הספר וזו מזמנת ועדת שילוב פנימית בבית הספר ובה מחלטים על יישום ההמלצות של הפסיכולוג.

מעבר לכך, האבחון הפסיכודיקדטי מספק תמונה מהימנה של הכוחות וקשיי התלמיד, מאפשר אישוש או שלילה של חשד ללקוית למידה ולהפרעת קשב וריכוז ובוחן היבטים רגשיים ולימודיים של התלמיד לצורך התאמות במבחנים ובלמידה.

האבחון הפסיכודידקטי, מעבר להיות מסמך קביל שנדרש לצורך קבלת סיוע לימודי, הינו הבסיס לתוכנית התערבות שעשויה לכלול התאמות במבחנים ובלמידה.

מנסיוני תלמידים שעברו אבחון פסיכולוגי או אבחון פסיכודידקטי שישפרו את הציונים שלהם, המערכת בבית הספר אפשרה לתת להם סיוע לימודי ורגשי, וכפועל יוצא- הדימוי העצמי שלהם השתפר פלאים.

אז המידה ויש פער בין הפוטנציאל לבין הציונים יש מקום לפנות לפסיכולוג מומחה לצורך ביצוע אבחון פסיכודידקטי מעמיק מוקדם ככל שניתן ובכך לחסוך לתלמיד תסכול וחוויות שליללות בבית הספר ולציור חווית של הצלחה וביטחון עצמי.